2017 Top Ranking for Language Home > University > 2017 Top Ranking for Language

University Location
1. Central China Normal University Wuhan-Hubei
2. Ludong University Yantai-Shandong
3. Bohai University Jinzhou-Liaoning
4. Southwest University Zhongqing-Chongqing
5. Guangdong University of Foreign Studies Guangzhou-Guangdong
6. Shenzhen University Shenchou-Guangdong
7. Wuhan University Wuhan-Hubei
8. Changzhou University Changzhou-Jiangsu
9. College of Chinese Language and Culture,Jinan University(Guangzhou) Guangzhou-Guangdong

<1 >